Biuro Rachunkowe "SALDO" - firma audytorska z wieloletnim doświadczeniem - posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych oraz prowadzenia pełnej obsługi księgowej i kadrowej.

Firma została utworzona w 2001 roku.

Biuro Rachunkowe "SALDO" wpisane jest do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 408743 z dnia 23 czerwca 2005r. w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście oraz na listę KIBR podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2598.

NIP : 526-123-63-07
REGON : 017414056

Przedmiotem działalności Biura Rachunkowego "SALDO" jest:

- kontrola i badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych   podmiotów gospodarczych;
- kontrola dokumentacji finansowo-księgowej; przegląd ksiąg rachunkowych;
- prowadzenie pełnej obsługi księgowej podmiotów krajowych i zagranicznych;
- wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych;
- doradztwo podatkowe.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę księgową, w skład której wchodzi:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
- rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- badanie i przegląd sprawozdań finansowych ( DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNA ),
- udzielanie wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.      02-999 Warszawa  ul. Kazachska 3 m 64      tel. 22-621-98-38     fax 22-626-96-42     kom. 602 300 252
Realizacja :    www.idakost.com